LICZBA GIFÓW W SERWISIE kropka 12502     krecha      DODAJ DO ULUBIONYCH
pod menu
Proponuj kategorię

0) { mysql_select_db($baza, $mysql_link); $query = "SELECT * from pozdrowienia where ip='$ip' ORDER BY `data` DESC LIMIT 1"; $mysql_result = mysql_query($query, $mysql_link); while ($row = mysql_fetch_array($mysql_result)) { $datas = $row[data]; $trescs = $row[tresc]; } } echo"
"; echo""; echo""; echo""; echo""; echo""; echo""; echo"
Podpis:"; echo""; echo"

Propozycja kategorii:

"; echo"
"; if($data-$datas > $czaskoniec) { if($akcja == "tak") { $mysql_link = mysql_connect($server, $user, $haslobaza); if ($mysql_link>0) { mysql_select_db($baza, $mysql_link); $query = "INSERT INTO pozdrowienia (ip, data, tresc, kto, pokaz) values ('$ip', '$data', '$tresc', '$odkogo' , 'nie')"; $mysql_result = mysql_query($query, $mysql_link); if (mysql_affected_rows($mysql_link)==1) { print("
                                        Dziękujemy bardzo!
"); } } } } else { echo"                                     Poczekaj chwilkę! Ochrona przed floodowaniem...
"; } mysql_close(); ?>


gify

 
COPYRIGHT © 2007 E-GIFY.PL
ALL RIGHTS RESERVED.
e-gify.pl Stat4u
Administratorzy serwisu e-gify.pl dołożyli wszelkich starań, aby umieszczone tutaj pliki graficzne, zwane gifami, nie łamały praw autorskich ich właścicieli. Jeżeli masz wątpliwości co do któregoś z gifów - prosimy o pilny kontakt!
feat